Ով է ապրում

2. Զրույցի մեջ գտի՛ր մեկ նախադասություն, որն արտահայտում է ստեղծագործության հիմնական ասելիքը: 

Իրեն անձի համար ապրած օրերը նժարի մեջ կշիռք չունին, բարիք գործած օրերն են ապրած համարվում: 

3. Ի՛նքդ ձևակեպիր զրույցի գլխավոր միտքը:

Continue reading “Ով է ապրում”